دانلود اهنگ باز هوای وطنم آرزوست

عباس زاجکانی در نوشت :
#1
دانلود اهنگ باز هوای وطنم آرزوست

برای دانلود کلیک کنید

متن اهنگ باز هوای وطنم آرزوست

باز هوای وطنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

تکیه به کنعان زدنم، زدنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

هجرت گل را چه کنم، چه کنم‌ای صبا / برگ گلی زان چمنم، چمنم آرزوست

باز هوای وطنم، وطنم آرزوست / چون که نشاء مهر رخت، به رخت کشته گل

رفتن باغ ارمم، ارمم آرزوست / چون که نشاء، مهر لبت، به لبت شد عقیق

رفتن ملک یمنم، یمنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

توبه ز می‌کردم و آمد بهار / ساقی توبه شکنم، شکنم آرزوست

باز هوای وطنم، وطنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

شیشه به دست بگیر و بیا، تو بیا ساقیا / ساقی شیشه شکنم، شکنم آرزوست»

روایتی دریگر از این شعر با مضمون زیر وجود دارد:

«باز هوای وطنم، وطنم آرزوست / خیمه به طوفان زدنم، زدنم آرزوست

گشته‌ام از زهد ریایی ملول / ساقی توبه شکنم، شکنم آرزوست

باز هوای وطنم، وطنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

خدمت رندانه به دیر مغان / درد شراب کهنم، کهنم آرزوست

چشمه خورشید، دلم را گداخت / نور به جای کفنم، کفنم آرزوست

باز هوای وطنم، وطنم آرزوست / دست سحر دامن گل را درید

جامه‌ای از آن به تنم آرزوست / رقص کنان تا بر تو، بر تو پر کشم

بال چو مرغ چمنم، چمنم آرزوست / در پی باغ خواندن بلبل به باغ

رفتن زاغ و زغنم، زغنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

دست سحر دامن گل را درید / جامه‌ای از آن به تنم آرزوست

رقص کنان تا بر تو، بر تو پر کشم / بال چو مرغ چمنم، چمنم آرزوست

در پی باغ خواندن بلبل به باغ / رفتن زاغ و زغنم، زغنم آرزوست

باز هوای وطنم، وطنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

خیمه به طوفان زدنم، زدنم آرزوست / باز هوای وطنم، وطنم آرزوست

خیمه به طوفان زدنم، زدنم آرزوست...»​
 

پیوست ها

loading...

موضوعات مُشابه